News

Zapytania z którego serwisu najczęściej kończą się sprzedażą nieruchomości?

“To, jak Twój klient postrzega świat to Twoja rzeczywistość”. Projekcje na temat odczuć klienta mogą być różne, dlatego tak ważne są dane. Trzeba najpierw wiedzieć, by później przeanalizować, a dopiero na końcu działać. Wyniki Badania satysfakcji agentów ze współpracy z serwisami ogłoszeniowymi zapewne są jednym z bardzo ważnych wskaźników do wyznaczenia kolejnych naszych działań. Publikujemy je, bo wierzymy, że również Wam przyda się ta wiedza. Ale do konkretów…

Czego dowiecie się z badania i dlaczego jest ono ważne?

Badanie satysfakcji agentów ze współpracy z serwisami ogłoszeniowymi było przeprowadzone 16.07-01.08.2018. Informowaliśmy Was wcześniej o tym badaniu, bo jest ono dla nas bardzo ważne. Tego typu badania pozwalają nam (serwisom), ocenić czy zmierzamy w odpowiednim kierunku, a Wam (pośrednikom) sprawdzić jak działający na polskim rynku pośrednicy postrzegają serwisy, z którymi współpracują i które są dla nich najskuteczniejsze. To może być ważna wskazówka przy planowaniu Waszych wydatków marketingowych.

Chcemy czerpać z takiego badania jak najwięcej rzetelnych informacji, dlatego przeprowadzała je niezależna instytucja – PBS to jedna z największych agencji badawczych. W badaniu wzięło udział aż 303 pracowników biur nieruchomości. Raport dokładnie wskazuje kim byli ankietowani, co również daje nam ciekawe informacje np. aż 63% agentów, biorących udział w badaniu to agenci o stażu pracy w branży powyżej 6 lat. Warto patrzeć na opinię ludzi z doświadczeniemBadania odbywały się metodą internetową (CAWI) i telefoniczną (CATI).

CAŁOŚĆ RAPORTU DOSTĘPNA JEST TUTAJ >>

 

Celem tego badania było sprawdzenie:

satysfakcji ze współpracy z serwisami ogłoszeniowymi,
czynników wpływających na tę satysfakcję,
skuteczności serwisów ogłoszeniowych.

Z którego serwisu przychodzi najwięcej zapytań kończących się sprzedażą nieruchomości?

Aż 46% agentów twierdzi, że najwięcej zapytań kończących się umową sprzedaży pochodzi z Otodom. Oznacza to, że oprócz tego, że dostarczamy najwięcej zapytań, są one wartościowe, ponieważ bardzo często kończą się finalizacją sprzedaży. Na drugim miejscu pojawił się serwis Nieruchomości online.

Również w przypadku najmu, najwięcej transakcji pochodzi z kontaktów pozyskanych poprzez Otodom (26%). Na drugim miejscu pośrednicy wskazali OLX, a na trzecim ex aequo Nieruchomości online, Gratkę i Gumtree.

 

Ilu klientów kontaktuje się w sprawie ogłoszenia sprzedaży nieruchomości?

Jeśli chodzi o sprzedaż, to Otodom (średnio 16,7 zapytań na tydzień) jest według opinii agentów ponad 3 razy skuteczniejszy niż Gratka i Morizon i 2,5 raza skuteczniejszy niż Nieruchomości online. Przy czym skuteczność Otodom od marca wzrosła aż dwukrotnie.

Najwięcej zapytań o ofertę najmu mam z…

To Otodom, w opinii agentów, jest najskuteczniejszym serwisem jeśli chodzi o zapytania dotyczących wynajmu. Agenci deklarują, że otrzymują od nas średnio 6 zapytań tygodniowo. Przy czym skuteczność Otodom w zakresie ofert na wynajem rośnie i jest najwyższa w historii badań. Na drugim miejscu jest OLX, a na trzecim Gratka.

Gdzie pośrednicy zamieszczają najwięcej ogłoszeń?

Z badania wynika jasno, że najwięcej ogłoszeń agenci zamieszczają w Otodom. Kolejne serwisy to OLX  i Gratka. Aż 36% agentów powiedziało, że zamieszcza wszędzie tyle samo ofert. Agenci deklarowali, że współpracują z reguły z kilkoma serwisami, a aż 73% badanych, korzysta od 4 do 9 serwisów. Jest to ciekawa informacja, biorąc pod uwagę, że ponad 40% badanych biur nie potrafiła wskazać konkretnej liczby zapytań z danego serwisu, a przecież skuteczność badanych serwisów jest różna. Zastanawiające jest zatem w jaki sposób zarządzają budżetem marketingowym?

Zadowolenie z serwisów ogłoszeniowych

Jeśli chodzi o ogólne zadowolenie ze współpracy to najlepiej wypada serwis OLX. Nieruchomości online są na drugim miejscu, wyprzedzając Otodom o o 1 p.p. Porównując wyniki, zauważyliśmy, że w przypadku niektórych serwisów oceny satysfakcji są nieco niższe niż w poprzednich badaniach (dotyczy to ogólnej oceny i szczegółowych aspektów współpracy). Nie dotyczy to jednak Otodom, którego wyniki wzrosły.

Cieszymy się, że w wielu szczegółowych aspektach współpracy pośrednicy wyróżnili nas jako przodownika. Według pośredników mocnymi stronami Otodom są:
konta użytkownika, które jest wygodne w korzystaniu,
liczba zapytań od klientów,
wygląd i estetyka serwisu,
działania wspierające rozwój biznesu.

Ostatni punkt wskazuje, że przygotowywane przez naszych Koordynatorów Akademie Rozwoju Agenta są dla Was ważne. Na pewno nie zaprzestaniemy na tym. Właśnie pojawił się nowy magazyn Agenta Nieruchomości, a na blog.otodom.pl czy grupie na Facebooku, nadal mamy zamiar dostarczać Wam wielu informacji, które możecie wykorzystywać w swojej pracy.

Z ostatniej części raportu możemy również dowiedzieć się, że pośrednicy najbardziej są zadowoleni z dopasowania oferty Nieruchomości online. Na drugim miejscu jest Morizon, a na trzecim Otodom. W badaniu zadowolenia z obsługi klienta Otodom jest na drugim miejscu. W kwestii zadowolenia z kosztów pierwsze miejsce piastuje Gumtree.

 

To tylko wycinek danych z tego badania. CAŁOŚĆ RAPORTU DOSTĘPNA JEST TUTAJ >>

Zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi wykresami. Wierzę, że wyciągniecie z nich ciekawe wnioski. Mam nadzieję, że będziemy mieć też okazję do rozmowy na temat tych badań, dlatego czekam na pytania i komentarze.

 

Czytaj dalej

Dorota Dwornik

Stanowisko w Otodom: Marketing Communications Specialist

Powiązane artykuły

Back to top button

Jesteś agentem lub pośrednikiem?

Dołącz do:
https://www.facebook.com/groups/Otodom/

Zamknij