Pośrednicy

Raport z badania – część 4. Główne zalety współpracy z pośrednikiem nieruchomości.

Jakie są mocne strony wizerunku pośrednika? Jakie główne wartości ze współpracy z agentami nieruchomości, dostrzegają internauci? Tego dowiesz się z czwartej części raportu z badań nad wizerunkiem zawodu pośrednika nieruchomości przeprowadzonych przez Otodom.

To czwarta część raportu, zanim się z nią zapoznasz koniecznie przeczytaj:

Część 1 – Cel badania i ogólna ocena zawodu pośrednika

Część 2 – Co pośrednik zapewnia osobie kupującej nieruchomość?

Część 3 – Co pośrednik zapewnia osobie sprzedającej nieruchomość?

W analizie wzięliśmy pod uwagę wyłącznie odpowiedzi, które wskazywały zalety współpracy. W ankiecie zebraliśmy 1621 takich zalet, które zostały zagregowane przez nas do 18 kategorii. Sprawdźmy zatem, jakimi cechami powinien się odznaczać idealny pośrednik nieruchomości. 

Powyżej prezentujemy zalety, które były wymieniane przez respondentów. Im większą czcionką jest napisana zaleta, tym częściej była wymieniana.

Najwięcej, bo 13% odpowiedzi to zalety, które określiliśmy, jako pomoc w formalnościach i doradztwo. Respondenci w pytaniu otwartym wskazywali, że dzięki pomocy pośrednika, załatwianie formalności mogą ograniczyć do minimum. Cała dokumentacja jest sprawdzona i przygotowana, a pośrednik doskonale zna procesy i procedury związane z kupnem czy sprzedażą. Dlatego jego pomoc w sprawach formalno-prawnych jest nieoceniona. Świadczy to o tym, że dobry pośrednik to przede wszystkim indywidualny doradca ds. nieruchomości i taka współpraca z agentem jest bardzo doceniana przez klientów.

Dostęp do dużej liczby ofert i kupujących, to druga najczęściej wymieniana zaleta (12% odpowiedzi). Interpretować to można, jako swojego rodzaju docenienie przez klientów współpracy między agencjami. Internauci, w ramach tej kategorii wymieniali przede wszystkim: szeroką, aktualną i atrakcyjną bazę ofert, wyszukanie ofert zgodnych z preferencjami, ale też wiedza o potencjalnych klientach na lokalnym rynku.

We współpracy z pośrednikiem klienci bardzo mocno doceniają otrzymywane poczucie bezpieczeństwa (11% odpowiedzi). Bez wątpienia wiąże się to z najczęściej wymienianą zaletą czyli pośrednikiem, który jest ekspertem i doradcą. Badani wskazywali, że dzięki pośrednikowi czują się pewniej, spokojniej, są mniej narażeni na oszustwa.

Również 11% odpowiedzi dotyczyła oszczędności czasu, związanej z tym, że klienci nie muszą nawet wychodzić z domu, zarządzać kalendarzem spotkań z kupującymi czy tracić czasu na poszukiwania nieruchomości.

Silną stroną dobrego pośrednika, dostrzeżoną przez internautów, jest wiedza i doświadczenie (9% odpowiedzi). W ramach tej kategorii pojawiały się odpowiedzi związane ze znajomością cen nieruchomości i realnym określeniem wartości nieruchomości, dobre rozeznanie w okolicy, znajomość specyfiki rynku ale również niezbędne kontakty np. do notariusza czy doradcy kredytowego.

Prezentacja nieruchomości i kontakt z potencjalnymi kupującymi to kolejna stosunkowo istotna wartość, jaką doceniają klienci pośredników (8% odpowiedzi). Co istotne, wiele osób odpowiedziało, że agenci nieruchomości to z reguły osoby bardzo komunikatywne, elastyczne i dobrze znające nieruchomość.

7% odpowiedzi wskazywało, że profesjonalizm to ważna cecha dobrego pośrednika nieruchomości. W tej kategorii znalazły się takie, z reguły bardzo ogólnie opisywane zalety, jak: wysoka jakość obsługi, fachowość, wysokie kompetencje, rzetelność, rzeczowość, wiarygodność zaangażowanie. Warto zatem na każdym kroku podkreślać te cechy.

Poniżej 5% odpowiedzi stanowiły kolejno następujące zalety: szybkość, kompleksowa usługa, reklama oferty i docieranie do szerokiego grona kupujących, obsługa prawna, wygoda, weryfikacja ofert i stron transakcji, negocjacje cen, wysoka kultura osobista, pewność transakcji, oszczędność pieniędzy, uczciwość.

Warto wspomnieć, że aż 35% osób badanych pominęło to pytanie, natomiast powyżej 65% wszystkich udzielonych odpowiedzi wskazywało, że respondent nie widzi zalet ze współpracy. To powinno skłaniać do zastanowienia się nad tym skąd tak duży odsetek osób, które zawód pośrednika nieruchomości postrzegają tak negatywnie?

Co ciekawe, najczęściej wskazywane zalety wcale nie pokrywają się z najpopularniejszymi odpowiedziami w pytaniach dotyczących oferowanych przez pośrednika usług (prezentowane w części 2 i części 3 raportu). Jest to, moim zdaniem, spowodowane różnicami w postrzeganiu zawodu pośrednika. Inny wizerunek agenci mają wśród osób, które nie miały, miały bardzo pobieżny kontakt z agentami nieruchomości lub którzy źle wspominają tę współpracę, a zupełnie inny wśród tych, którzy mieli szansę pracować z dobrym, profesjonalnym pośrednikiem. Taki wniosek można wyciągnąć na podstawie tego, że na pytania zamknięte odpowiedzieli prawie wszyscy badani, natomiast na pytanie dotyczące zalet tylko 65%, a co gorsza wskazane zalety stanowiły mniej niż 35% wszystkich udzielonych odpowiedzi.

Jak w takim razie różni uczestnicy rynku nieruchomości, w tym przede wszystkim sami pośrednicy, mogą zacząć zmieniać ogólny wizerunek tego zawodu wśród osób, które mają negatywne doświadczenia? Jak budować pozytywny wizerunek wśród przyszłych klientów, którzy jeszcze nie mieli okazji współpracować z pośrednikiem, ale być może wkrótce staną przed dylematem “z pośrednikiem czy bez”? Na co agenci nieruchomości powinni położyć nacisk w budowaniu własnego wizerunku? Być może powyższy zestaw zalet będzie stanowił dobrą wskazówkę, jakie cechy powinien mieć idealny pośrednik.

W kolejnej części raportu dowiecie się z kolei, jakie wady współpracy z pośrednikami nieruchomości wymieniali internauci.

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 17 – 29 listopada 2017, pod postacią ankiety wyświetlanej użytkownikom serwisu Otodom. W tym czasie odpowiedzi udzieliło 1710 osób. Ankieta została podzielona na sześć pytań, z których cztery miały charakter pytań zamkniętych, a dwa pozostałe pytań otwartych.

Czytaj dalej

Agata Polińska

Head of Marketing Otodom

Powiązane artykuły

Back to top button

Jesteś agentem lub pośrednikiem?

Dołącz do:
https://www.facebook.com/groups/Otodom/

Zamknij