fbpx

Wizerunek zawodu pośrednika nieruchomości (raport z badania – część 1). Cel badania i ogólna ocena

Kiedy na początku 2015 roku opublikowaliśmy artykuł z wynikami badania wizerunku zawodu pośrednika nieruchomości, spotkało się ono z dużą reakcją branży. Wszak było to pierwsze badanie tego typu i na taką skalę. Po 3 latach postanowiliśmy ponowić to badanie, by sprawdzić jak zmieniło się postrzeganie zawodu pośrednika nieruchomości. Dziś publikujemy pierwszą część raportu z wynikami naszego ostatniego badania.  Dowiesz się z niej po co w ogóle Otodom przeprowadził to badanie oraz jaka jest ogólna ocena internautów pracy pośredników w Polsce. W kolejnych częściach, które będą pojawiały się na blogu w ciągu kilka następnych dni, przedstawimy:

  • świadomość usług jakie agenci zapewniają kupującym i sprzedającym,
  • zalety współpracy z pośrednikiem,
  • główne grzechy pośredników
  • oraz preferowany sposób rozliczeń z agencjami nieruchomości.

Po co Otodom robi tego typu badanie?

Podobnie, jak kilka lat temu celem nadrzędnym jest próba określenia aktualnego wizerunku pośredników nieruchomości w Polsce. Ponad 90% ofert w serwisie Otodom stanowią oferty pośredników, stąd tak bardzo interesuje nas jak wypadają w oczach potencjalnych klientów, korzystających z portali internetowych. W końcu wizerunek zawodu pośrednictwa wpływa na doświadczenia użytkowników naszego serwisu i, w efekcie, również na wizerunek Otodom.

Co więcej, jako najpopularniejszy serwis z nieruchomościami, jesteśmy najlepszym środowiskiem do przeprowadzenia tego typu badania. Znając obecne spostrzeżenia i obawy naszych użytkowników, łatwiej będzie wspólnie wypracować taką strategię działania, która doprowadzi do pozytywnej zmiany w postrzeganiu pracy pośredników nieruchomości.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 17 – 29 listopada 2017, pod postacią ankiety wyświetlanej użytkownikom serwisu Otodom. W tym czasie odpowiedzi udzieliło 1710 osób. Ankieta została podzielona na sześć pytań, z których cztery miały charakter pytań zamkniętych, a dwa pozostałe pytań otwartych. Zadaliśmy takie same pytania, co trzy lata wcześniej, aby móc przeprowadzić analizę porównawczą. W wynikach badania uwzględniliśmy tylko te ankiety, które zostały wypełnione do końca.

Jaka jest Twoja opinia na temat pracy pośredników nieruchomości w Polsce?

Wizerunek pośrednika w ostatnich 3 latach poprawił się, co doskonale widać po mniejszym odsetku odpowiedzi negatywnych i niewielkim, ale jednak, wzroście w odpowiedziach pozytywnych. Odpowiedzi na temat ogólnej oceny pracy pośredników, wciąż pokazują jak wiele jest jeszcze do zrobienia jeśli chodzi o wizerunek branży pośrednictwa – nadal ponad 1/3 badanych negatywnie ocenia pracę pośredników nieruchomości. Aż 41% respondentów ma neutralny stosunek do zawodu pośrednika. To z kolei można rozumieć jako tylko częściowe docenienie wysiłku jaką agent poświęca w trakcie świadczonej usługi. Jak wykazała dalsza część badania, taki stan rzeczy może być spowodowany brakiem pełnego zrozumienia jak działają pośrednicy nieruchomości i co zapewniają w ramach swoich usług. O tym przeczytasz w drugiej części raportu z naszego badania, a także w drugim numerze magazynu Agent Nieruchomości, który już dzisiaj wyruszył do skrzynek pocztowych naszych klientów.

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące badania zachęcam do kontaktu: agata@otodom.pl

Agata Polińska
Head of Marketing Otodom