Pośrednicy

Sprawdź serwisy ogłoszeń w swoim województwie

Niekiedy podając dane dotyczące ilości użytkowników odwiedzających Otodom w skali całej Polski, słyszymy : „jakie tam 3,5 miliona, przecież ja działam w Szczecinie”. Trudno nie przyznać racji. Dane ogólnopolskie są dobre, żeby zobaczyć ogólną kondycję serwisu, ale lokalny rozkład sił może się przecież różnić. Spora część biur działa w ramach jednego lub kilku województw. Warto więc zobaczyć jak rozkładają się te siły w każdym z nich. Zobaczcie!

Statystyki w województwach.

 

Część z Was może już słyszała o badaniu Gemius/PBI, które mierzy m.in. ilość Realnych Użytkowników. Dla innych dopowiem, że jest jednym z najwiarygodniejszych raportów, jakim posługuje się rynek reklamowy i ogólnie pojęty „Internet”. Wspomniana liczba Realnych Użytkowników to jeden z wiodących wskaźników, a w uproszczeniu jest to ilość osób (nie komputerów), która w danym okresie odwiedza dany serwis. Oczywiście, że nie każda z osób wchodzących na serwisy, to klient z gotówką gotowy na zakup tu i teraz. Są przecież grupy zawodowe, na przykład: pośrednicy, bankowcy lub osoby po prostu czegoś szukające i sprawdzające, które często przeglądają ogłoszenia. Najważniejsze jest jednak to, że każdy z nich bez względu na to czy serwis odwiedza codziennie po kilka razy, czy raz w miesiącu, dla Gemius/PBI jest jednym Realnym Użytkownikiem (jedną osobą).

Poniżej przedstawiam 16 wykresów, które pokazują dane z marca 2017 r. Zobaczcie sami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym ujęciu serwis Otodom i kategoria OLX – nieruchomości, zajmują pozycję lidera w każdym z województw. Dobrze to świadczy o potencjale poszukujących i skuteczności w danym regionie. Jasne! Ktoś powie, że w jego biurze lepiej „pracuje” inny serwis lub inne narzędzie promocji. Zgoda! Osobiście uważam, że nie ma lepszych statystyk, niż te które zbieramy samodzielnie, nanosząc jeszcze na dany kanał jakość pozyskanych kontaktów. Gemius/PBI ze swoimi Realnymi Użytkownikami, to po prostu kolejny, dobry i wiarygodny wskaźnik, który pozwala nam lepiej oceniać sytuację i swoje marketingowe inwestycje. Czy mamy częściej dzielić się z Wami tymi danymi?

 

Czytaj dalej

Marcin Kawecki

Sales Manager

Powiązane artykuły

Back to top button

Jesteś agentem lub pośrednikiem?

Dołącz do:
https://www.facebook.com/groups/Otodom/

Zamknij